پیامدهای جسمی
شیشه و محرک ها
عنوان  شیشه و محرک ها رویکردی مفهومی به پیامدهای جسمی و روانی مصرف محرک ها مولف  دکتر محمد رسول خلخالی مترجم  *** ناشر  ارجمند سال نشر  1395 نوبت نشر   اول محل نشر  تهران نویسنده: چاپ 144 صفحه، 12000 تومان http://arjmandpub.com/Product/Details/1318/1…