پيشگامان روان‌شناسی
پيشگامان روان‌شناسی رشد
عنوان  پيشگامان روان‌شناسی رشد  مولف  ‏ ويليام سی. کرين مترجم  فربد فدايی ناشر  انتشارات اطلاعات سال نشر  1394 نوبت نشر  بیست و یکم محل نشر  تهران لاک و روسو، دیدگاه پیش ساختگی، تئوریهای اتولژیک، داروین، پیاژه، فروید و ... از جمله واژه هایی هستند که در روانشناسی رشد از ا…