پسران بدانند

نوشته‌ها

آنچه دختران تمایل دارند پسران بدانند

این مى‌تواند احساس خیلى از شماها باشد: خسته شده‌اید. احساس مى‌کنید که هر کارى که لازم است را براى به دست آوردن زنى بااصالت با ویژگى‌هاى ممتاز انجام مى‌دهید اما خانم‌ها به شما جواب نمى‌دهند. تصور شما این است که خانم‌ها معمولاً دنبال مردى کامل هستند که در واقعیت، وجود خارجى ندارد.

درست است که آنها زیبایى ظاهرى، جذابیت و رمانتیک بودن را در مرد ایدآلشان دوست دارند، اما آن قدرها هم که شما فکر می‌کنید، درگیر این مسائل نیستند. اگر می‌خواهید بدانید واقعاً به چه فکر می‌کنند، به مطالب زیر توجه کنید:

کمى احترام بگذارید

وقتى نوبت به احترام گذاشتن به خانم‌ها مى‌رسد، مردهاى ایرانى فرقى با بقیه مردهاى جهان ندارند. خانم‌ها وقتى بشنوند که طرفشان در مورد زنان دیگر غیرمحترمانه صحبت مى‌کند، خیلى سریع عقب مى‌کشند. من با مردان زیادى روبرو بوده ام که به خاطر این که علاقه اى به من نداشتند، به خودشان اجازه می‌دادند که وقتى زن زیبایى مى‌بینند آنها را جذاب قلمداد کنند یا زنانى که جذابیت کمترى دارند را به عناوین ناخوشایند بخوانند. حتى اگر این نحوه صحبت کردن به صورت شوخى هم بیان شود، باز اگر خانم‌ها ببینند که طرفشان زنان را نوعى شیء قلمداد می‌کند، آزرده خاطر خواهند شد.

مردها به صورت‌هاى دیگر هم مى‌توانند احترامشان را به خانم‌ها نشان دهند. وقتى در را براى خانم‌ها باز مى‌کنند، به آنها صندلى تعارف مى‌کنند، یا او را تا اتومبیلش همراهى مى‌کنند، در نظر خانم‌ها بسیار مؤدبانه مى‌آید. اکثر مردها وقتى با یک خانم قرار ملاقات می‌گذارند، چنین رفتارهایى از خود نشان مى‌دهند.

با همه مهربان باشید

ممکن است تعجب کنید اگر بفهمید که خانم‌ها شما را حتى در عادى ترین برخوردهایتان با دیگران هم ارزیابى مى‌کنند. آنها نه تنها به رفتار شما با خودشان، بلکه به نحوه برخورد شما با دیگران هم توجه مى‌کنند. مهربانى، بخشندگى، و خدمت رسانى، از دیدگاه آنها خصوصیاتى قابل تحسین است.

به دنبال مشاوره و راهنمایى‌هاى معنوى باشید

خیلى از مردها از این که میبینند خانم‌ها به دنبال مردان باایمان و معنوى هستند تعجب مى‌کنند. آنها تصور مى‌کنند که ایدآلى که خانم‌ها دنبال آنند، وجود ندارد اما من از زبان خانم‌هاى زیادى شنیده ام که این ویژگى برایشان از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است. خانم‌ها معتقدند که افراد باایمان و متقى، در ازدواج هم کمتر مرتکب گناه مى‌شوند و بیشتر مى‌توان به آنها اعتماد کرد.

خانواده‌تان را دوست داشته باشید

خانم‌ها همچنین به نحوه برخورد آقایون با مادر، خواهر و حتى مادربزرگشان هم دقت می‌کنند. آنها از این که مى‌بینند مردى با زنان خانواده خود نیز رفتار خوبى داشته و به آنها علاقه دارد، احساس امنیت بیشترى می‌کنند و تاحدودى مطمئن مى‌شوند که با آنها نیز رفتارى پایین تر از آن نخواهند داشت.

ازدواج را جدى بگیرید

براى خیلى از آقایون، ازدواج چیزى است که هیچوقت از آن صحبت نمى‌کنند. حتى اگر در خیالشان باشد که یک روز ازدواج کنند، معلوم نیست که هیچ برنامه اى براى آن داشته باشند.

یکى از دوستان من یکسال پیش ازدواج کرد. کمى بعد از ازدواجشان اتفاقى براى آنها افتاد که مجبور مى‌شدند به فرانسه رفته و آنجا زندگى کنند. بعد از سه ماه دیدم که آماده رفتن شده‌اند. وقتى از او پرسیدم که چطور به این سرعت توانستند مشکلات مادیشان را حل کرده و برنامه رفتن را جور کنند، دوستم رازى را با من در میان گذاشت. او گفت که همسرش از سالها قبل از ازدواج براى زندگى خانوادگى خود در آینده پس انداز میکرده است، به همین ترتیب بوده که توانسته بود بدهى شهریه دانشگاه او و همچنین ماشین‌هاى هردوشان را بپردازد.

من واقعاً چنین دوراندیشى را تحسین مى‌کنم. با این که همه ى آقایون، ممکن است قادر به رسیدن به چنین اهداف مالى نباشند، اما برداشتن قدم هایى کوچک هم که به خانم‌ها نشان دهد خود را براى ازدواج آماده مى‌کنند، هم خوب است.

یکى دیگر از نشانه‌هاى میل به ازدواح، آمادگى پذیرفتن مسئولیت است. خیلى از مردها مى‌خواهند با همان آزادى و بى بند وبارى که در دوران دانشگاه داشتند، تا آخر عمر زندگى کنند و از قبول مسئولیت‌هاى جدید سر باز مى‌زنند. این آدم‌ها باید بدانند که خانم‌ها دنبال یک پسربچه نیستند، آنها دنبال مرد زندگیشان هستند، کسى که بتواند از آنها حمایت کرده و از خیلى جهات تامینشان کند.

پیشقدم شوید

وقتى از خانمى خوشتان مى‌آید و احساس او را نسبت به خودتان نمى‌دانید، این شما هستید که باید پیشقدم شوید. خیلى از مردها را مى‌شناسم که از روى غرور هیچوقت جلو نمى‌روند و از باب آشنایى را با زن مورد علاقه شان باز نمى‌کنند. خیلى دیگر از این که طرف مورد نظر دست رد به سینه شان بزند مى‌ترسند و جلو نمیروند. گروه اول باید بدانند که با غرور هیچوقت به آنچه می‌خواهند، نمى‌رسند و گروه دوم هم باید به خدا توکل داشته باشند و بدانند اگر خواست خدا در آن باشد، حتماً موفق مى‌شوند.

ریسک کنید

خیلى اوقات مردها باعث مى‌شوند که رابطه‌شان بر هم بخورد چون وقتى که نوبت به تصمیم گیرى مى‌رسد، اقدامى نمى‌کنند. آنها باید بدانند که شجاعت و جسارت مردان براى خانم‌ها ارزش زیادى دارد. با طرفتان روراست باشید و حرفى که مى‌خواهید بزنید را بدون این پا و اون پا کردن به او بگویید. رک و راست بودن همیشه مورد تحسین خانم‌ها بوده است.

شما آقایانى که فکر می‌کنید خانم‌ها به دنبال مرد کامل و رویایى توى قصه‌ها هستند، بدانید که اشتباه مى‌کنید. شما تصور درستى از خواسته‌هاى خانم‌ها ندارید. آنها به دنبال مهربانى و محبت، احترام و توجه، و صداقت و ابتکار عمل هستند. آنها به دنبال آن مرد کاملى هستند که درون شما وجود دارد، پس معطل نکنید.

منبع: سایت مردمان