پریسا جانجانی

نوشته‌ها

رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی با کیفیت زندگی و شادکامی زنان شهر کرمانشاه

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.