پروين داودى فرد
قداست مادر در فرهنگ اسلامى‏
واژه «اُم» به معناى مادر در قاموس فرهنگ اسلامی و فرهنگ هاى مربوط به نهاد خانواده و جامعه، به خصوص جوامع مشرق زمین که بعضاً با فرهنگ غنى اسلام توسعه یافته ‏اند بسیار شاخص و ارزشمند است. این واژه به معناى مولد، سرمنشأ و اصل و ریشه هر چیز بکار برده می ‏شود. در «منتهى الارب» به معناى «والده» بکار رفته است و …