پرورش خلاقیت
پرورش خلاقیت به کمک بازی های وانمودی
عنوان  پرورش خلاقیت به کمک بازی های وانمودی مولف  دروتی جی . سینگر .جروم ال. سینگر مترجم  دکتر حمید علیزاده - علیرضاروحی ناشر  جوانه رشد سال نشر  1394 نوبت نشر  سوم محل نشر  تهران تخیل یکی از بزرگ ترین منابع ناشناخته در پرورش توانایی یادگیری کودک، شکل گیری م…
نقش معلم در شكوفايى خلاقيت
محمدرضا مطهرى مفهوم خلاقيت خلاقيت و نوآورى محرك اصلى تمدن هاست. تلفن، اتومبيل، هواپيما، راديو، تلويزيون، رايانه، اتوماتيك، الكترونيك، قدرت اتمى و مسافرت هاى فضايى و خلق ادبيات و انواع هنرها و ... نقاط عطفى از اختراعات و اكتشافات و نمودى ارزشمند از تفكر و ذهن خلاق بشر است. بنابراين، براى پيشرفت در ص…