ویژگی ها
ويژگيهاى يك ورزشكار(2)
 و امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: هيچ قوّه‌اى همانند غلبه بر هواى نفس نمى باشد.[1] خودسازى در آئين مقدس اسلام، جايگاه باعظمتى دارد و كسى كه نتواند خود را بسازد هر چند قهرمان جسمى نيز باشد، انسانى عاجز و ناتوان است. على ـ عليه السلام ـ مى فرمايند: ناتوان‌ترين مردم كسى است كه از اصلاح (نفس) خود ناتو…