وصی محمد
مسلمان شدن یهودیان با کرامت امام علی(علیه‌السلام)
اشاره: کرامات اولیای الهی قابل انکار نیست. این کرامات که از سوی خداوند متعال به آنان عنایت می شود، حاکی از مقام و منزلت معنوی آنان است. کرامات مانند معجزات پیامبران باعث هدایت دیگران می شود. بینندگان با دیدن و درک کردن کرامات اولیای الهی متوجه خداوند شده و در عمق جان آنان تأثیر می گذارد. در نوشته کوتاه …