وبا
مشاهده و خبر از راه دور
اشاره: یک از معجزات قرآن اخبار غیبی است . مقصود از معجزه بودن اخبار غیبی قرآن این است که برخی آیات قرآن، از امور ناپیدای گذشته یا حال یا آینده سخن گفته که آگاهی بشر به آنها از راه متعارف ممکن نبوده و دلیل خدایی بودن قرآن است، اهل بیت (علیهم‌السلام) که در حدیث ثقلین عدل قرآن است نیز به اراده و خواست خداوند…