هوس
تفاوت زندگی مشترک با دوستی های عاشقانه
بسیاری از جوانان تصور می کنند: که زندگی مشترک و شرایط به وجود آمده در زمان ازدواج مانند شرایطی است که در زمان دوستی یا نامزدی بین دو طرف حاکم بوده است و مقایسه بین این دو شرایط برای تعدادی از زوج ها باعث شده تا بدبینی خاصی نسبت به زندگی مشترک داشته باشند. در حالی که دنیای دوستی و نامزدی دنیای بسیار متق…
نيازهاي حقيقي جوانان
 هر انسانی در زندگی روزمره ی خود با بی شماری از خواسته ها و آرزوها رو به روست؛ از اینرو تمامی تلاش را برای نیل و دستیابی بدان ها به کار می بندد. به راستی چرا این خواسته ها تا این حدّ اهمیّت دارند؟ به عنوان مثال: چرا افراد، ساعت های طولانی کار می کنند؟ و یا چه چیزی افراد را وا می دارد تا جان خود را برای…