هوای نفسانی
شرح مناجات الخائفین (۱)
حالات فطری انسان و راهکار اعمال صحیح آنها قبل از بحث و بررسی این مناجات، این نکته را متذکر می گردیم که منظور از عناوین مناجات خمس عشر، نظیر عنوان «شاکین»، «راجین» و «خائفین» این نیست که مردم چند دسته اند و برخی ترسان اند و برخی امیدواران، و کسانی که ترسانند باید مناجات خائفین را بخوانند و کسانی که امیدوار هستند …
اوصاف مؤمنین در کلام امیرالمومنین علی (علیه السلام)
اشاره:  مؤمن واقعی دارای اوصافی است که از امام علی علیه‌السلام به صورت کامل بیان شده است. این اوصاف چیزی نیست که هر کسی بتواند ادعای داشتن آن را کند. این اوصاف اختصاص به انسانهای کامل دارد و انسانهای کامل در امت پیامبر اسلام منحصر در اهل بیت است. کسانی که ادعای پیروی از اهل بیت را دارند باید در همه امو…