همسر گزينی
جوان و همسرگزینی
عنوان: جوان و همسرگزینی مولف: آیت الله ابراهیم امینی مترجم/ محقق:**** ناشر: انتشارات بوستان کتاب سال نشر: ۱۳۹۴ نوبت نشر: دهم محل نشر: قم ازدواج، بزرگ‏ترین و مهم‏ترین رویدادِ زندگى هر انسانى است که آینده جوان و جامعه را رقم مى ‏زند، به دلیلِ همین اهمیت است که «جوان»، نیاز به راهنمایى دارد. کتا…