هد استارت
کودکستان و مهد کودک
 على غلامپور طالمى مقدمه کودکان بين 2 تا 6 سالگى ، در مقايسه با نوباوگان و کودکان نوپا ، زمان بيشترى را دور از خانه و والدين سپرى مي‌کنند. طى 30 سال گذشته ، تعداد کودکانى که به کودکستان يا مهدکودک مي‌روند، افزايش يافته است. اين روند عمدتا به علت افزايش چشمگير مشارکت زنان در نيروى کار است. در حال حاضر…