نگین ناصری تفتی
شخصیت در روابط صمیمانه
عنوان  شخصیت در روابط صمیمانه اجتماعی‌شدن و آسیب‌شناسی روانی مولف  لوچیانو لبت مترجم  عابدین جواهری، نگین ناصری تفتی، مارال عسکری ناشر  ارجمند سال نشر  1395 نوبت نشر  اول  محل نشر  تهران کمک به مراجعان جهت بهبود روابط بین فردی، یکی از دغدغه‌های اصلی مت…