نوعى خبوشانى
محمّدرضا نوعى خبوشانى.
اشاره: مولانا نوعى خبوشانى (متوفاى ۱۰۱۸ ه.  . ق)، نامش محمّدرضا و زادگاهش خبوشان از توابع نسا و باوردِ خراسان است۱. وى از شعرایى است که در عصر صفویه به خاطر شرایط ناگوار فرهنگى و ادبى، به همراه پدرش به هند عزیمت کرده است. او پس از دیدار با خواجه ابوالقاسم سیرى که از خویشان وى بوده، با کمک مالى او به …