نوآوری
موانع ذهنى تفکر خلاق
چکیده خلاقیت، از جمله عواملی است که نقش بسیار مهمی در توسعه و حل مشکلات درون و برون سازمانی دارد. بنابراین سازمانهایی که در فکر بقا در بازار رقابت هستند، به این مفهوم، توجه ویژه‏ای دارند و برای نهادینه کردن تفکر خلاق در سازمان، تلاش می کنند. اما همواره موانعی در راه تفکر خلاق وجود دارد که افراد، به د…
كاركردهاى اجتماعى و روانى نقاشى كودكان
ناهيد محمدى كودكى در عمق وجود همه ماست و با چشمان اوست كه همگى روزى به اين عالم نگاه كرده ايم. با اين وجود، چنان از آن دور افتاده ايم كه براي فهم نقاشى كودكان، نگاه كردن آن برايمان كافى نيست و بايد آنها را مورد مطالعه و بررسى دقيق قرار دهيم. نقاشى بيان كننده احساسات و شخصيت كودكان است و باعث پرورش خل…