نوشته‌ها

نسبیت اخلاق از دیدگاه شهید مطهرى ‏رحمه الله

اشاره: «نسبیت » و «اطلاق » - یا جاودانگی - اخلاق از مباحث معروف فلسفه اخلاق است وافراد مختلف با توجه به مبانی فکری و عقیدتی خویش درباره آن بحث کرده اند، و گروهی قایل به نسبیت و گروهی دیگر طرفدار اطلاق و جاودانگی و عده ای هم معتقد به راه سومی شده اند.این مقاله در صدد تدوین و تنظیم دیدگاه های شهید مطهری در این…