ناهید طیبى‏
مشكلات دختران دانشجو (1)
ناهيد طيبى‏ اولويت‏ها و رويكردها طليعه سخن... و خداوند آدم عليه السلام را آفريد تا جلوه‏گر صفات رحمانى او باشد و حوّا را كه صفات جماليه حق در او به تجلّى نشسته بود از همان آفريد كه آدم را. آن گاه فراراه آنان هدفى قرار داد با نام(كمال)تا بپويند و بجويند و به قله كمال راه يابند. سرمايه‏هايى در كف آن …
مشكلات دختران دانشجو (2)
ناهيد طيبى ازدواج؛ مشكل روانى - اجتماعى‏ دانشجويانى كه به پرسش‏هاى ما پاسخ دادند 18 - 27 ساله و مجرد بودند. طبيعتاً يكى از مشكلات دختران در اين گروه سنّى، تجرّد است و ازدواج به عنوان نياز روانى و اجتماعى براى آن‏ها از مشكلات اساسى به شمار مى‏رود. موانعى كه بر سر راه ازدواج جوانان و به ويژه دختران دانشجو وجو…