ناصر مكارم شيرازى
آيت الله العظمى حاج شيخ ناصر مكارم شيرازى « دام ظله »
آيت الله العظمى حاج شيخ ناصر مكارم شيرازى « دام ظله » ولادت در سال 1345 هجرى قمرى در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبى كه به فضائل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوى و استعداد سرشار، وى را در محيط مدرسه در…