مژگان علامه محب
نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان (علامه محب)
تربیت دینی توسط خانواده ها نقش اساسی در سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد. دین نی تواند خویشتن داری را که عنصر اساسی در تربیت است افزایش دهد و در میان خانواده ها به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تربیت دینی تلقی شود. نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان خانواده برترین جامعه ای است که کودک در آن چشم به…