مومنین
گفتارى پیرامون حبط
کلمه حبط به معناى باطل شدن عمل، و از تاثیر افتادن آن است، و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده، از آن جمله فرموده: "لئن اشرکت لیحبطن عملک، و لتکونن من الخاسرین" (۱). و نیز فرموده: "ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، و شاقوا الرسول، من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضروا الله شیئا، و سیحبط اعمالهم، یا ای…
مظاهر رحمت و غضب خداوند در قیامت
 بهشت و مومن مظهر رحمت خداوند و جهنم و کافر مظهر غضب شرور و بدیها، امور عدمیّه هستند و این امور از ماهیّات نفوس پیدا مى شود، نه از اصل وجودشان. اصل وجودشان خیر محض است و خداوند خالق خیر است نه خالق شرّ؛ (وَالشَّرُّ لَیْسَ إلَیْک) و اگر عنوان بدى در نظر قاصر و کوتاه معصیت کاران برداشته شود دیگر معصیت …