مهرنوش اكبرى
تأثير بازى ‏هاى رايانه ‏اى بر شخصيت كودكان‏
مهرنوش اكبرى‏ بازى، كه به معنى تلاش و فعاليت لذت‏بخش و خوشايند و مفرّح است، براى رشد همه جانبه كودك ضرورت تام دارد. نخستين گروهى كه كودك بعد از خانواده در پيش رو دارد گروههاى بازى دوران كودكى است كه از اين طريق كودك احساس تعلق به گروه و عضويت در آن را دارد. از خصوصيات كودكان، فعال بودن، خوشحالى، خيا…
نقش تنبیه در تربیت از دیدگاه امام على(علیه السلام)
 روانشناسان معتقدند با توجه به زیان‏هاى متعدد روش‏هاى تنبیهى بهتر است هرگز از آنها به عنوان روش‏هاى تربیتى و اصلاحى استفاده نشود و به جاى آنها از روش‏هاى دیگر استفاده گردد، با این حال گاه ممکن است رفتار فرد چنان وخیم و خطرناک باشد که هیچ روش دیگرى به اصطلاح جواب ندهد و ناچار کاربرد روش تنبیه تنها روش ممکن …
نقش تنبيه در تربيت از ديدگاه اسلام‏
‏ آيا تنبيه يك روش تربيتى است؟ كارايى آن در چه سطحى است؟ شرايط استفاده از آن چيست؟ چه كسانى اجازه اعمال آن را دارند؟ اسلام در اين زمينه چه مى ‏گويد؟ روانشناسان و مربيان تربيتى چه مى‏ گويند؟ پرسش ‏هايى از اين قبيل، در محافل تربيتى زياد مطرح است. چنين مشهور و معروف شده كه تنبيه از نظر روانشناسان، به دليل …