منصوردوانیقی
امام باقر (علیه‌السلام) و پیشگویی خلافت منصور دوانیقی
اشاره: منصور دوانیقی یک از خلفای عباسی بود. نامش عبدالله، کنیه‌اش ابوجعفر و لقبش منصور بود. پسوند دوانیقی را از آن جهت به‌دنبال لقب او آورده‌اند که بسیار حسابگر و بخیل بود و بر کوچک‌ترین اجزاء که دانه و حبه باشد حساب می‌کرد. او دشمنی شدیدی با اهل بیت و فرزندان پیامبر داشت و جنایات و کشتار او نسبت به اول…