معطله
معنای صفات خبریه در خداوند و دیدگاه دانشمندان شیعی و سنی
اشاره: مقصود از صفات خبریه، اوصافى است که در آیات قرآن و روایات آمده و مستندى جز دلیل نقلی ندارد. از جمله این صفات می‌توان به صفت «ید الله» و «عین الله» اشاره کرد. شیعه -به پیروى از اهل بیت(علیهم السلام)- معتقد به تنزیه و ابطال تجسیم و تشبیه است. با دقت در آیات یاد شده و نظایر آنها می توان به مفاد ح…
امکان شناخت صفات خداوند
اشاره: یکی از موضوعات کلامی که مذاهب اسلامی در آن اختلاف کرده اند، صفات خداوند است. در صفات خداوند بحثهای متنوعی وجود دارد یکی از این بحثها شناخت صفات خداوند است. دربارۀ امکان شناخت صفات خداوند سه دیدگاه وجود دارد که در این مبحث به آنها اشاره می‌شود.     دیدگاه تشبیه دیدگاه تشبیه که معتق…