نوشته‌ها

دلایل نامه های رسول الله به پادشاهان.

چکیده: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بر اساس کدام آیه از قرآن، به پادشاهان اطراف عربستان نامه نوشتند؟(آن هم زمانی که حتی مکه را نیز فتح نکرده بودند). متن کامل این نامه‌‌ها آیا موجود است؟ آیا در این نامه‌‌ها آمده است که اگر دعوت مرا نپذیرید با شما جنگ خواهم کرد؟ در این نوشته به پرسشهای فوق پاسخ خواهیم داد و ا…