مشکل نوجوان
با نوجوانان چگونه رفتار کنيم؟
پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مى فرمايند: به شما سفارش مى کنم که نسبت به نوجوانان نيکى کنيد زيرا آنها نازک دل هستند. نوجوانى يکى از بحرانى ترين دوران هاى زندگى فرد است. نوجوان از مرز کودکى گذشته و وارد مرحله نوينى شده که در زندگى او منحصر به فرد است زيرا در عبور از مرحله کودکى به مرحله نوجوانى بايستى…