مشورت و همکری
دوستی و تعامل با همنوعان در سیره امام جواد(علیه‌السلام)
اشاره: آسایش دنیوی و رستگاری اخروی انسانها تاحد زیادی به چگونگی ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر در دنیا بستگی دارد و برهمین اساس، این دغدغه همیشه وجود دارد که بهترین رابطه و ارتباط بین انسانها چگونه و بر چه مبنایی تحقق می یابد؟ با توجه به اینکه قرآن و اهل بیت(علیهم‌السلام) دو ثقل هدایت در تمام زمینه هااست، …