نوشته‌ها

محمد رضا کلباسی

اشاره: حاج شیخ محمد رضا کلباسی فرزند میرزا عبدالرحیم فرزند شیخ محمد رضا (شیخ الاسلام) فرزند حاج محمد ابراهیم کلباسی صاحب منهاج و اشارت و غیره، از خاندان های اصیل اصفهانی است و نسب او از طرف مادر به سید الفلاسفه میرداماد می رسد. ایشان روز ۲۵ ذیقعده ۱۲۹۵ در اصفهان متولد شد. ابتدا در اصفهان محضر حاج شیخ محم…

شادی فرزند از اعدام پدر!

یکی از مسایل پندآموز تاریخ که بسیار دردناک و در عین حال عبرت انگیز بود، ماجرای کف زدن فرزند آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری(ره) هنگام اعدام پدر بود. این مجتهد عادل و انقلابی، علیه مشروطه غیرمشروعه آن زمان، قد علم کرد. با این که اول، مشروطه‌خواه بود، اما چون مـشـروطـه از مسیر اصلی خود منحرف شد و از مسیر اسلام …