مسلم بن عقيل
معرفی اجمالی شیعه
 شیعه در لغت به معنی پیروان و یاران و تابعان شخص معینی است و چون شیعیان به لایت حضرت علی بن ابی طالب(علیه السلام) و به پیروی از مکتب روحانی آن حضرت اعتقاد داشتند از این جهت ایشان را شیعه علی(علیه السلام) یعنی پیروان علی(علیه السلام) گفته اند، که بعدها در اثر کثرت استعمال مضاف الیه علی(علیه السلام) …
ورود مسلم بن عقيل(ع) به كوفه5 شوال
 5 شوال سال60 هجرى قمرى پس از دعوت كوفيان از امام حسين(علیه السلام) و ارسال نامه هاى بى شمار براى وى و درخواست از آن حضرت جهت رفتن به كوفه و بر عهده گرفتن رهبرى قيام بر ضد يزيد بن معاويه، آن حضرت، پسرعمو يش مسلم بن عقيل(علیه السلام) را با نامه اى به سوى كوفيان اعزام كرد. مسلم بن عقيل(علیه السلام) در…