مسعود وزیری
تفاوت سنی در ازدواج چقدر اهمیت دارد؟
دوره‌ای که مردها با زن‌های ۱۰ یا ۲۰ سال کوچک‌تر از خودشان ازدواج می‌کردند، تقریبا گذشته است. امروزه ازدواج‌هایی که در آن، زوج‌ها همسالند و یا ازدواج‌هایی که در آن، زن بزرگ‌تر از مرد است بیشتر از قبل دیده می‌شود. تفاوت سنی مناسب هنگام ازدواج اگر تفاوت سنی میان زن و مرد، سه تا چهار سال باشد، از یک …