نوشته‌ها

امام صادق (ع) از دیدگاه مورخان و محدثان

 محمد حسین مظفر شخصیت امام صادق (علیه السلام) همچون اجداد بزرگوارش اگر چه تنها متعلق به شیعه نبوده بلکه مربوط به کل جهان انسانیت است و خاورشناسان غیر مسلمان نیز به مطالعه ابعاد مختلف زندگى و شخصیت این امام بزرگوار پرداخته اند، لیکن با کمال تأسف آنان زندگانى امام را تنها از زاویه دید محدود مادى نگریسته اند!…

نیایش درمانى، راهى به سوى سلامت

و آنگاه که ایوب پروردگار خود را چنین خواند که مرا سختى رسیده است و تو بخشنده‌‏ترین بخشندگانى، ما او را اجابت نمودیم و ناراحتى او را بر طرف ساختیم. قرآن کریم / سوره انبیاء دعادرمانى، مقوله‌‏اى است که در قرن اخیر علیرغم بحران دینى که برخى از اندیشمندان قائل هستند درخور توجه قرار گرفته است. و یکى از روشهاى تحقیق در خصوص درمان بی…