مرض موت
سند خانه در بهشت
اشاره: پیروزی نهایی هر انسانی زمانی مسجل می‌شود که در پایان و عاقبت کار از آتش جهنم نجات یافته و وارد بهشت الهی شود و در واقع رضایت الهی را کسب کند و روشن است که کسب رضایت الهی و بهشت و ثواب‌های بزرگ مرحله‌ای بالاتر از بخشش گناهان و ایمنی از مجازات است. داشتن خانه در این دنیا  مایه سعادت و آرامش ابدی انس…