مرتضی رحیمی
نقش دعا در تحكيم نهاد خانواده از ديدگاه قرآن (2)
دعای پدر و مادر در حق فرزند دعای پدر و مادر درباره فرزند از جمله دعاهایی است كه در متون اسلامی از اهمیت آن سخن به میان آمده و تصریح شده كه حتماً ‌به اجابت می رسد. پیامبر(صل الله علیه و آله) فرموده اند: « ثلاث دعوات مستجابات لاشك فیهن: دعوه الوالد علی ولد و دعوه المسافر و دعوه المظلوم. (الراوندی، ‌قطب الدی…
نقش دعا در تحكيم نهاد خانواده از ديدگاه قرآن (1)
چكیده: در قرآن گذشته از بیان اهمیت دعاء نمونه های چندی از دعاها كه توسط شخصیت های گوناگون از جمله پیامبران بیان شده به چشم می خورد، پاره ای از دعاها افراد را به طور عام همچون مومنان و كلیه افراد جامعه و نسل های آینده را شامل است، برخی از دعاها در خصوص معاشرت ها و افراد خاص همچون اعضای خانواده دوستان…