مدیریت مشارکتی
وجدان كار و احساس تعهد
 شهرام شيركوند بحث وجدان كارى و تعهد سازمانى كاركنان از جمله مباحثى است كه همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مديران بوده و شكل‌گيرى آن نيازمند توجه به مؤلفه‌هاي متفاوت است. محور و چارچوب اصلي وجدان كارى سه مؤلفه فرد، كار و مديريت را در بر مي‌گيرد.مشاهدات روزمره ما از خودمان بيانگر اين واقعيت است كه متأس…
توزيع عادلانه قدرت در خانواده
مدیریت در خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا اگر این مدیریت و توزیع قدرت، عادلانه و منصفانه تقسیم شود، علاوه بر موفقیت و کامیابی در همه زمینه ها، شادابی و نشاط هم به همراه خواهد داشت. بدیهی است فرزندانی که در خانواده گرم و صمیمی به سر می برند، علاوه بر موفقیت در تحصیل دارای تفکر و تعقل خاصی می …