مداحی
محرم نامه
  اشاره: با گذشت زمان نه تنها شور و حرارت عزاداری عاشورا کم رنگ نشده بلکه گستره آن حتی کشورهای غیر اسلامی هم دربرگرفته است. عزاداری امام حسین با فرهنگها و رسمهای مختلف مردم جهان هر ساله در ماه محرم و به خصوص در روز عاشورا با شکوه خاصی برپا می شود. این مقاله مطالبی را بیان نموده که رعایت آنها در مرا…
شیوه و محتواى مداحى را ساماندهى کنیم
اشاره: از "شور" به "شعور" برسیم دل واله نهضت حسین(ع) است جان محو حقیقت حسین(ع) است دل هاى همه خداپرستان کانون محبت حسین(ع) است این مقاله تلاش نموده مطالبی را در راستای ساماندهی مداحی مطرح نماید تا مداحان عزیز با رعایت آنها رضایت خدا و امام حسین (علیه‌السلام) را جلب نمایند شور حسینى اعجاز مى آفریند. گویى فصل…