مخلصین
آثار و خصوصیات مخلصین در قرآن
به نص و تصریح آیات قرآن کریم، مخلَصین داراى آثار و خصوصیاتى هستند که دیگران از آن نصیبى ندارند. اول : آنکه به نص کریمه قرآنیه، دیگر شیطان را بهیچوجه من الوجوه بر ایشان تسلط و اقتدارى نیست. «فَبِعِزَّتِکَ لاَ غْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ * إِلاَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ؛ پس به عزت تو سوگند که…
مخلصین از حضور در صحنه قیامت معافند
خداوند در هنگام قیامت با نفخ صور بر آنچه در زمین و آسمان است را مى میراند اما عذابى را استثنا مى کند: «وَ نُفِخَ فِی الصورِ فَصَعِقَ مَن فِى السمَـ'وَ'تِ وَ مَن فِى الاْ رْضِ إِلا مَن شَآءَ اللَهُ ثُم نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى ' فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ؛ و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و ه…