مخارج زندگی

نوشته‌ها

آگاهی‌های غیبی

اشاره:

از ائمه اهل بیت(علیهم‌السلام) اخبار از غیب در موضوعات مختلفی نقل شده است. امامان معصوم همانگونه که در امور دینی و علمی مرجع شیعیان بوده، شیعیان در رفع مشکلات مالی نیز به آن حضرات مراجعه می کردند. گاهی بدون اینکه مستمندان حاجت و مقدار نیازمندی خود را خدمت امام مطرح کنند، از نیازمندی های آنان اطلاع پیدا می کرده و همان مقدار را به آنان می پرداختند. در نوشته زیر به یک مورد از امام حسن عسکری(علیه‌السلام) اشاره شده است.

 

محمد بن ابراهیم گوید: وضع معیشتی ما بسیار دشوار گردید. پدرم گفت بیا نزد این مرد(امام حسن عسکری (علیه‌السلام) ) برویم زیرا از او به جوانمردی یاد می‌شود.

گفتم: او را می‌شناسی؟

پاسخ داد: نه او را نمی‌شناسم و نه هرگز او را دیده‌ام. هر دو بسوی او حرکت کردیم. پدرم در بین راه به من گفت: چه اندازه نیازمند ۵۰۰ درهم هستم اگر این مبلغ را به ما بدهد ۲۰۰ درهم آن را برای لباس و ۲۰۰ درهم را برای بدهی و ۱۰۰ درهم دیگر آن را صرف مخارج دیگر زندگی می‌کنم.

من هم با خود گفتم: ای کاش به من هم ۳۰۰ درهم بدهد که با ۱۰۰ درهم آن الاغی خریداری کنم و ۱۰۰ درهم آن را برای مخارج زندگی و ۱۰۰ درهم دیگر را صرف پوشاک نمایم تا به کوهستان بروم.

وقتی به در خانه رسیدیم غلام آن حضرت آمد و گفت: علی بن ابراهیم با پسرش محمد به منزل درآیند. وقتی وارد شدیم و سلام کردیم به پدرم فرمود: ای علی چرا تا بحال نزد ما نیامدی؟

پدرم گفت: آقای من خجالت می‌کشیدم با این وضع نزد شما آیم. وقتی از نزد او بیرون آمدیم غلام آن حضرت آمد و کیسه پولی به پدرم داد و گفت: این ۵۰۰ درهم است که ۲۰۰ درهم آن برای پوشاک و ۲۰۰ درهم آن برای بدهی و ۱۰۰ درهم آن برای خرجی باشد و کیسه‌ای به من داد و گفت: این ۳۰۰ درهم است. ۱۰۰ درهم برای خرید الاغ و ۱۰۰ درهم برای پوشاک و ۱۰۰ درهم برای مخارج تو باشد.[۱]

پی نوشت:

[۱] . اصول کافی، باب مولد ابی محمد الحسن بن علی (علیه‌السلام) .