محمد رضا دژکام
هشت دلیل غیرمنطقی برای ازدواج
به‌ طور یقین، بیشتر جوانانِ این مرز و بوم، برای ازدواج، دلیل‌هائی دارند که از دیدگاه خودشان توجیه پذیر است؛ اما گاهی وقت‌ها، انسان به‌دلیل‌های متفاوت و برای رهائی از بسیاری از مسائل و مشکل‌های خصوصی و خارج شدن از وضعیت تجرد، دست به انتخاب فردی، برای زندگی می‌زند که این امر نمی‌تواند راه نجات‌بخش او ب…
آتش خشونت بر دامان زندگي
 محمد رضا دژکام يکي از مواردي که امروز در جوامع بشري به وضوح ديده مي شود، مقوله اي است تحت عنوان همسرآزاري يا به عبارت ديگر بدرفتاري با همسر. در علم نوين روانپزشکي و روانشناسي يکي از اختلال هاي رواني تعريف شده ( همسر آزاري ) است. تعريف همسرآزاري يا بدرفتاري با همسر : مسائل عمده در همسر آزاري بدرفتاري با زن است، …