محمدمهدى رضایى
آثار نیکى به والدین
نیکى به پدر و مادر در دین اسلام، اهمیت فوق العاده‌اى دارد، به گونه‌اى که در قرآن کریم پس از امر به عبادت خدا، به سپاس گویى از زحمات والدین تصریح شده است. چنین احسانى داراى آثار بسیار شگرفى است که انسان در دنیا و آخرت از آن بهره‌مند مى‌شود. نظر به جایگاه والا و مقام ارزشمند پدر و مادر و نیکى به ایشان، در این…