محدودیت کودک
تربیت فرزند، یک محصول مشترک
درست است زمانی که شما هر دو خسته و یا پرمشغله هستید، حفظ و تداوم یک تعامل خوب، دشوار است اما این دقیقا باارزش ترین تلاشی است که شما می توانید برای جلوگیری از بزرگ شدن موضوعات کوچک و کم اهمیت، و تبدیل شدنشان به مشکلات بزرگ انجام دهید... همه ما می خواهیم فرزندانمان مان را با عشق و علاقه، هوش و زیرکی و تمام ارزشه…