مالک اشتر نخعي
مالک اشتر نخعي
شناخت چهره های الگویی در تاریخ اسلام، زمینه اسوه گیری از آنان است. از این رو در ادامه آشنایی با اسوه ها، به سیمای درخشان «مالک اشتر» بر می خوریم که شخصیت دوست داشتنی اش وی را محبوب دل ها ساخته است و همواره در طول تاریخ، بسیاری زبان به ستایش این سرمشق ایمان و وفا و شجاعت و فداکاری گشوده اند. مالک ا…