مادر مهتاب
حضرت امّ البنین علیهاالسلام
 ام البنين(س)، مادر مهتاب سيد مهدى ميرداماد پرده اول: «يا عقيل! دخترى از طوائف مشهور عرب برايم انتخاب كن تا از او فرزندى شجاع، رشيد، دلير و با شهامت بوجود آيد.» چند روزى بود كه اين درخواست علي(ع) فكر عقيل را مشغول كرده بود. همه او را متخصص در علم انساب مى دانستند و نظر او بر ايشان نافذ و قابل قبول بو…