مادر محمد
اُم احمد‌؛مادر احمد بن موسى بن جعفر (علیهم السلام)
مادر حضرت شاهچراغ(ع) مشهور به «ام احمد»، مادر بعضی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) بوده اند و ایشان داناترین، پرهیزگارترین و گرامی ترین زنان در نزد آن حضرت بودند و حضرت اسرار خود را به وی می گفتند و امانتشان را نزد وی به ودیعه می گذاشتند... مادر شاهچراغ(ع) یکی از پرهیزگارترین و گرامی ترین زنان…