ماتریس پیشرونده ریون

نوشته‌ها

ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس های گوداینف-هریس و ماتریس های پیشرونده ریون

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.