لذت جنسى
مراقبت هاى جنسى نوجوان و جوان
یکى از مشکلات پیش روى نوجوانان و جوانان که از موقع بلوغ آغاز مى شود، خروج مایعاتى از آن ها، زود انزالى و زود تحریکى و احتلام هاى شبانه است. برخى از آن ها نمى دانند که در برخى از موقعیت ها که قرار مى گیرند چرا این حالت ها بر آن ها دست مى دهد و یا چرا وقتى که خوابیده اند، حالت خاصى به آن ها دست مى دهد…
کژکارى جنسى بعد از ازدواج
 تعريف هاى رفتارى کژکارى جنسي[1] 1. اشتياق خيلى کم به فعاليت جنسى ـ يا پيش بينى لذت بخش نبودن آن، به طور مستمر. 2. اجتناب شديد از هر گونه رابطه جنسى ـ و يا ردّ آن ـ على رغم رابطه مبتنى بر احترام و محبت متقابل. 3. فقدان پاسخ معمول فيزيولوژيکى تهييج جنسى و بر انگيختگى به طور مکرر (براى مثال، نعوظ ل…