كتاب
چگونه كودك را به كتاب خواندن علاقه مند كنيم؟
زمانى خواندن يك كتاب براى كودك خوشايند و لذتبخش است كه موجودات خيالي داستان به پرواز درآيند، قطارها به صورت واقعى حركت كنند و صدا بدهند و خرگوش ها در زير نور ماه به خواب بروند. هنگامى كه براى كودك خود كتاب مي‌خوانيد فرصت پيدا مى كنيد تا با صداهاي موجودات و شخصيت هاى داستانى سخن بگوييد تخيلي رفتار كنيد و…