قُلدرى كردن
قُلدرى كردن کودکان در مدرسه
دكتر الهام شيرازى 1 اگر از بالغين در مورد مشكلات مدارس سؤال شود، ندرتاً ممكن است به قلدرى به عنوان يك مشكل اشاره نمايند، حال آن كه قلدرى مي‌تواند از مشكلات جدى در مدارس باشد. قلدرى سوء استفاده از قدرت است. پديده‌اى است تكرارى كه در آن قوي‌ترها بر ضعيف‌ترها غلبه مي‌كنند . قلدرى مي‌تواند به سه نوع…