قرن سوم
مفسرین شیعه در قرن سوم
حِبَری (قرن 3 ق) محدث ، مفسر ، هم عصر ، امام جواد (ع) . حسین بن حکم حبری ، از شاگردان امام جواد (ع) . اززندگی وشرح احوال او اطلاعی دردست نیست واین تا آن حد است که حتی برخی درنام کوچک او (حسین) شک کرده اند (خطیب بغدادی ، تاریخ بغداد ، ج ، ص 298 ؛ حاکم نیشابوری ، ج 3 ، 565) . عالمان فریقین هردواز او یاد ک…