نوشته‌ها

قرآن و مستشرقان

اشاره: قرآن از همان زمان نزول خویش، علاوه بر جذابیتى که بین اعراب یافت، مورد توجه اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) عربستان نیز قرار گرفت، و حتى مخالفان اسلام نیز برخى یا اکثراً، آیات قرآن را حفظ مى نمودند. حتى در برخى از موارد، در احتجاج ها و  مباحثه خویش با رسول الله صلى‌الله علیه و آله و مسلمانان، از آنها استفاد…