قتیل العبرات
علت نامگذاری امام حسین به قتیل العبرات
پرسش: چرا به امام حسین ـ علیه السلام ـ قتیل العبرات می گویند؟ پاسخ: امام حسین ـ علیه السلام ـ با قیام و شهادت تاریخی و جاودان خود آتش عشقی را در دل های عاشقان فروزان نمودکه هرگز آن شعله آتش به سردی و خاموشی نمی گراید. این معنا در روایتی از پیامبر اعظم (ص) وارد شده است:«إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَهً…